PengurusSUSUNAN PENGURUS KOPERASI PASAR
LAMDAMENA
PERIODE 2019-2022
Penasehat                :
H. Ridhwan Hasan, SH, MM
Tgk. H. Djamaluddin Tz, BA

Badan Pengawas   :
Ketua       : Rusli Ismail, S.Ag
Anggota   : Zulkarnaini, A.Ma.Pd

Pengurus                  :
Ketua                   : Muntadhar, S.Pd.I
Wkl. Ketua           : Wusta Nurdin
Sekretaris             : Syauqani, S.Ag
Wkl.  Sekretaris    : Fauzan Mukhtar, S.Sos
Bendahara            : Nurdin Abd

Manager               : Zul Azmir Aziz


PENGURUS KOPERASI PASAR
LAMDAMENA

Ketua                                                      Sekretaris


MUNTADHAR, S.Pd.I                         SYAUQANI, S.Ag


Jumlah Anggota Lihat